Osnovno o Prvoj osnovnoj :-)

Prva osnovna škola Stolac je smještena u dijelu zgrade bivše O. Š. « RAGIB DIZDAR « u ulici Kneza Domagoja bb. Proces odgojno- obrazovnog rada u ovoj zgradi počeo je 2. maja šk. 1999/2000. godine. Nastava se paralelno izvodila u školskoj zgradi i privatnoj kući Avde Redžića zbog nedostatka prostora. Navedene školske godine nastavu je pohađalo 90 učenika povratnika a škola je imala na raspolaganju tri učionice i dvije pomoćne prostorije. Škola je djelovala kao područno odjeljenje VII O.Š. Mostar do 15.6.2006. godine kada Općinski sud Mostar donosi riješenje o osnivanju škole kao pravnog subjekta pod nazivom Prva osnovna škola Stolac. Osnivač škole je Vlada HNK-a. 

Gravitaciono područje koje obuhvata Prva osnovna škola je područje naseljenog mjesta Stolac, te naseljena mjesta: Aladinići, Barane, Bjelojevići, Borojevići, Crnići – Greda, Crnići – Kula, Komanje brdo, Kozice, Kruševo, Ošanjići, Pješivac-Greda, Pješivac- Kula, Poprati, Trijebanj, Rotimlja, Prenj, i dijelovi naseljenih mjesta: Burmazi, Do, Hodovo, Hrgud i Poplat.

Škola se sastoji od matične škole u Stocu i područnih odjeljenja Hodovo i Prenj. S obzirom na proces povratka stanovništva broj učenika u školi nije stalan, on varira. Škola trenutno broji 355 učenika raspoređenih u 20 odjeljenja. Za realizaciju odgojno-obrazovnog procesa škola u matičnoj školi koristi 9 učionica, u područnoj školi Hodovo dvije učionice i područnoj školi Prenj 1 uučionicu. U školi je trenutno uposleno 45 radnika od toga 34 nastavnog osoblja, direktor, pedagog , sekretar, bibliotekar, administrativno-računovodstveni radnik i tehničko osoblje.

Škola ne raspolaže neophodnim prostornim kapacitetima koji bi zadovoljili osnovne principe odgojno-obrazovnog rada kao i pedagoške standarde koji se odnose na prostorno uređenje neophodno za kvalitetan rad škole kao odgojno-obrazovne institucije. Kroz dugogodišnju saradnju sa nadležnim institucijama za obrazovanje i Vijećem roditelja i škole nastoje se poboljšati uslovi rada kako učenika tako i nastavnika.

Nastava u Prvoj osnovnoj školi izvodi se u tri smjene i to:

• prva smjena od 7: 30 – 12: 40 sati
• međusmjena od 10: 00 – 12:45 sati
• druga smjena od 13:00 – 18 : 05 sati